• Sími : 480 3046

Foreldraráð

893_visindavika1 022Vorið 2008 voru ný lög sett á alþingi um leik, grunn og framhaldsskóla og ráðningu og menntun kennara. Í lögunum er kveðið á um að hver leikskóli eigi að kjósa í foreldraráð ár hvert. Í lögunum segir:  (4. kafli. 11.gr.)
Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitafélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Í foreldraráði Álfaborgar eru:

Axel Sæland  Erla Jóhannsdóttir og  Rakel Theodórsdóttir

Tölvupóstfang foreldraráðsins er: alfaborgforeldrarad@gmail.com

Hér má sjá starfsreglur foreldraráðs leikskólans Álfaborgar

Hér er hægt að sjá handbók foreldraráða í leikskólum

Hér getið þið séð starfsáætlun foreldraráðsins í Álfaborg

Fundargerðir:

12. mars 2014